Info om kørekortforløbet – den lange forklaring…

Du er altid velkommen til at ringe 21181042 hvis du har spørgsmål!

I Teorilokalet og i bilen sikrer vi dig en letforståelig og dialogpræget undervisning, vi bruger gerne sjov, men respekterer vigtigheden af undervisningen.
Vi prioriterer et forløb, hvor du får et sikkert kørekort, så du er godt rustet til at stå på egne ben efterfølgende.
Du skal ikke “første lære at køre bil”, når du har fået dit kørekort, det sørger vi for at lære dig, men med dit kørekort i hånden, skal du få erfaring og en bred rutine.

Vi er stolte af at have en rigtig god beståelses procent – både til teoriprøven og til den praktiske prøve!

Køreskolens teorilokale ligger Blomstervej 6, 8381 Tilst i gavlen på 1. sal.
Midttrafik linje 19, 111, 112, 114 og 116 har stoppested tæt på.
Vores lokaler er lyse og veludstyrede.

Du må nu starte til teori 3 måneder, før du fylder 17 år (Ledsagerordningen). Det tager ca. 3 måneder at tage et kørekort og du skal afsætte tid til både teoriundervisningen / øve hjemme samt de praktiske kørelektioner.
Se mere om kørekort til 17 årige her: Kørekort til 17 årige

Når du har tilmeldt dig, møder du bare op på dagen, du får udleveret en mappe med informationer, ansøgning om kørekort og lektionsplaner.

Vi er i lokalet ca. 15 min. før vi starter og der er gratis te, kaffe og cacao, som du kan nyde mens du venter. Vi sørger også for koldt vand og slik til undervisningen 

Vi skal hurtigst muligt have dit færdselsrelateret førstehjælpsbevis og lægeerklæring (HUSK du skal have en foto med til lægen til lægeerklæringen). Dette skal omkring Borgerservice FØR vi kan booke en teoriprøve til dig!

Teoriundervisningen strækker sig over 32 lektioner fordelt på 8 uger se hvilke dag under tilmelding, 4 uger for Turbohold eller 2 uger for Lynhold.
Har du tilmeldt dig f.eks. et tirsdags hold følger du tirsdagsholdet i 8 uger, du er også velkommen på køreskolens øvrige teorihold, hvis du har behov for yderligere teoriundervisning, det koster ikke ekstra.

Når du er kommet i gang med teori, skal du på manøvrebane, vi bruger den i Hørning.

Du må højest være fraværende i 4 teorilektionerne (svarende til en gang teori)!
Undervisningen i teori er dialogpræget holdundervisning, det er altid interessant at udveksle holdninger m.m., vi sørger for at have opdateret undervisningsmateriale.
Vi afvikler emne- og teoriprøver til hver teorigang, sådan som de forløber til den endelige teoriprøve, så du får mulighed for at øve dig.

Efter 3. teorigang skal du ud på vejen. Du skal køre minimum 2 lektioner mellem teorigangene og flere hvis du har behov for at repeterer kørslen. Når vi kører øver vi det du har lært til teori, vi starter på de mindre trafikerede veje, men efterhånden som undervisningen skrider frem, vil udfordringerne på vejen også blive større.
Iflg. loven skal du skal have mindst 16 kørelektioner á 45 minutter i undervisning i praktisk kørsel. De fleste har dog behov for flere kørelektioner, før de er klar til køreprøven.

Vi har skolevognsskilt på bilen, der viser de øvrige trafikanter, at du er ved at lære at køre bil. Bilen du kører øvelseskørsel i, er også den du skal til køreprøve i. Når vi kører øvelseskørsel er kørelæreren fører af bilen, til køreprøven er DU fører af bilen og du har ikke længere skolevognsskilt på…

Kørelektionerne starter ved tst (Tilst Idrætsanlæg, Tilst Skolevej 13 a) eller efter aftale på din skole, dit job m.v.
Vi køre oftest 2 x 45 min. ad gangen, mørkekørsel dog 1 x 45 min. køretiderne aftales med kørelæreren fra gang til gang.
Husk praktiske / flade sko når du skal køre.

Du skal sende afbud til køretid hurtigst muligt – senest 24 timer før – ellers afregnes fuld pris.

Inden afslutning af dit teoriforløb tilmelder vi dig til teoriprøve. Så har du en dato at arbejde ud fra. Du kan tidligst komme til teoriprøve 1 måned før du fylder 17 år.
Teoriprøven foregår Fredensgade 19, 8000 Aarhus C
Lektionsplan, ansøgning og pas (eller dåbs- / navneatt. samt sygesikringsbevis) skal medbringes til teoriprøven.

I slutningen af dit forløb skal du 4 lektioner på Køreteknisk Anlæg i Viborg i, du bliver hentet og bragt til Tilst. Ved sidste teorigang får du datoen for køreteknisk anlæg (glatbane).

Efter veloverstået teoriprøve booker vi en praktisk køreprøve, og kører dig klar så du kan bestå prøven.
Du skal have kendskab til bilens opbygning, og du skal kunne besvare spørgsmål om bilens bremsesystem, lygter, dæk m.v. På listen med Kontrolspørgsmål til praktisk prøve (udleveres også ved 1. gangs teori) kan du se hvad du skal kunne til den praktiske prøve.
Lektionsplan, ansøgning om kørekort samt pas, knallertkørekort eller dåbs- / navneattest skal medbringes til den praktiske køreprøve.

Ligesom de fleste andre arbejdende mennesker ligger vores primære arbejdstid i dagtimerne, som udgangspunkt kører vi mellem kl. 8 og kl. 17. Dog ikke mørkekørsel, der ligger om aftenen, når det er blevet mørkt.